با ما در ارتباط باشید

imen ada logo header

همایش بزرگ اطفاء حریق ایران

سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی
شنبه
8
مهر ماه
ساعت 11 الی 17

آیین نکو داشت فعالان عرصه مهندسی ایمنی و مهار آتش

با توجه به این که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در جهت ماموریت‌های ســازمانی خود در مسیر توسعه پایدار در کلیه حوزه های شهری به عنوان متولی اصـلی در امــور مرتبــط بـا خدمات ایمنی و آتشنشانی نقش محور مرکزی را ایفا مینماید، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی آحاد مردم کشور عزیزمان ایران در این حوزه نیز ، از نقشهای پر رنگ این سازمان می‌باشد .

شرکت مهندسی ایمن داتیس آسیا نیز وظیفه خود دانســته است که در راه اعتلای فرهـنگ عمومی جامعه قدمی هر چند کوچک بردارد.

برنامه اجرایی همایش :
ساعت 11 الی 12
برنامه شماره 1
ساعت 11 الی 12
برنامه شماره 1
ساعت 11 الی 12
برنامه شماره 1
ساعت 11 الی 12
برنامه شماره 1
ساعت 11 الی 12
برنامه شماره 1
ساعت 11 الی 12
برنامه شماره 1

با حضور و سخنرانی متخصیص صاحب نام حوزه اطفاء حریق

مهندس حامد مرادی
مدیریت شرکت ایمن داتیس آسیا
مهندس حامد مرادی
مدیریت شرکت ایمن داتیس آسیا
مهندس حامد مرادی
مدیریت شرکت ایمن داتیس آسیا
مهندس حامد مرادی
مدیریت شرکت ایمن داتیس آسیا
مهندس حامد مرادی
مدیریت شرکت ایمن داتیس آسیا
مهندس حامد مرادی
مدیریت شرکت ایمن داتیس آسیا

پنل‌ها و شرایط پذیرش تبلیغات و سخنرانی در همایش

پخش ویدیو
دریافت کاتالوگ اسپانسرینگ و مشاوره

اطلاعات خود را جهت ارســال کاتالــوگ و دریافـت مشاوره رایگان با مسئول هماهنگی وارد نمایید

ثبت نام حضور در همایش
دریافت اطلاعات هویتی و ثبت نام

بعد از تکمیل اطلاعات ضمن ثبت نام اطلاعات و آیین نامه حضور برای شما ارسال خواهد شد. ( لطفا در ثبت اطلاعات هویتی خود دقت نمایید!)

فرم ثبت نام در همایش

ایمن داتیس آسیا پیش رو در صنعت حریق ایران