سیستم اطفاء حریق آب

اطفاء حریق آب:

شرکت ایمن داتیس آسیا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین برند معتبر نظیر لوبی، تورناتک، سافکس فایر، زیمنس و… را در ایران دارد.

این شرکت تامین کننده، سیستم اطفاءحریق آب, و انواع اسپرینکلر

می باشد.

سیستم اطفاء حریق آب

سیستم اطفاءحریق آب

شرکت ایمن داتیس آسیا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین برند معتبر نظیر لوبی، تورناتک، گلف آلارم و… را در ایران دارد.

این شرکت تامین کننده، سیستم اطفاءحریق آب، , و انواع اسپرینکلر می باشد.

next 00

انواع سیستم اطفاء حریق آب

اطفاء حریق آب:

سیستم اطفاء حریق آب  امروزه از متداول ترین سیستم های اطفا حریق به شمار می‌رود. خاموش کردن آتش  به وسیله استفاده از آب در بسیاری از اماکن معمول ترین روش است است. اما در صورت  وقوع آتش نکاتی  وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، باید مقدار مناسبی از آب برای خاموش کردن آتش استفاده شود. همچنین باید توجه شود که فشار بالای آب ممکن است باعث تشدید آتش شود، بنابراین در این زمینه باید مواظب باشید. همچنین باید محل مناسبی برای خاموش کردن آتش با آب انتخاب کرد تا باعث وارد آمدن خسارت بیشتر مانند اتصالات برقی، دستگاه های ایمنی و هشداردهنده نشود. 

next 00

سایر محصولات