کنترل پنل های آتش نشانی Fire control panels

کنترل پنل اتش نشانی دارای انواع مختلفی می‌باشد.

شرکت ایمن داتیس آسیا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین برند معتبر نظیر تورناتک و زیتکس و … را در ایران دارد.

سیستم اطفاء حریق آب

کنترل پنل‌های آتش نشانی

کنترل پنل های اتش نشانی دارای انواع مختلفی می‌باشد.

شرکت ایمن داتیس آسیا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین برند معتبر نظیر تورناتک و زیتکس و … را در ایران دارد.

next 00

Fire control panels

کنترل پنل آتش نشانی ابزاری است که برای کنترل سیستم های اطفاء حریق استفاده می شود. این پنل ها در محل های قرارگیری اعم ازساختمان های تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی قرار دارند. 

وظیفه اصلی کنترل پنل های اتش نشانی، ارسال سیگنال های هشدار به دستگاه های اطفاء حریق و همچنین کنترل کلیه فعالیت های اطفاء حریق از جمله شروع، توقف و آزادسازی مواد شیمیایی است. پنل های اتش نشانی به نوعی “دموکراتیک” هستند؛ به این معنا که هنگام شناسایی حریق، به صورت خودکار و در کل تأییدیه سیستم از طریق نظارت مردم عمل می کند و در نتیجه می تواند به طور موثری پاسخگوی بروز حریق در محیط باشد.

next 00

سایر محصولات