NFPA، NFPA چیست

ضوابط NFPA (دانلود ضوابط)

استاندارد NFPA چیست؟ ضوابط NFPA شامل چه دستورالعمل‌هایی می‌باشد؟

ضوابط NFPA توسط سازمان آتش نشانی آمریکا وضع شده است که شامل یکسری دستورالعمل ها و استاندارد های ایمنی می باشد. استاندارد NFPA بسیار مهم و قابل اهمیت می باشد.

اکثر سازمان ها در کشور های جهان، مطابق قوانین و استاندارد های NFPA عمل می کنند زیرا NFPA دستورالعمل های سختگیرانه ای دارد که نسبت به استاندارد های دیگر ارجحیت دارد.

استاندارد 20 NFPA 

استاندارد NFPA 20  یکی از چندیدن گواهینامه‌های بین‌المللی است که منحصرا توسط ایمن داتیس آسیا اخذ شده است.

مدرک انجمن ملی حفاظت از آتش نشانی

اهداف

هدف اصلی استاندارد NFPA کاهش احتمال ایجاد آتش سوزی و اثرات مخرب ناشی از حریق است.

بیش از 300 کد و استاندارد توسط کمیته های فنی سازمان NFPA منتشر شده است که هر 3 تا 5 سال یک بار به‌روز رسانی می شود.

ضوابط NFPA:

1
0
لطفا دیدگاه خود را با ما درمیان بگذارید.x