سیستم‌‌های اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

شرکت ایمن داتیس آسیا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین برند معتبر نظیر لوبی و سافکس فایر… را در ایران دارد.

شرکت ما تامین کننده انواع محصولات سیستم‌های اعلام حریق از جمله: دتکتور دودی، دتکتور حرارتی، آژیر، فلاشر و …می باشد.

سیستم هشدار دهنده آتش نشانی

انواع سیستم اعلام حریق

 

شرکت ایمن داتیس آسیا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین برند معتبر نظیر لوبی و گلف فایر… را در ایران دارد.

شرکت ما تامین کننده انواع محصولات سیستم‌های اعلام حریق از جمله: دتکتور دودی، دتکتور حرارتی، آژیر، فلاشر و …می باشد.

next 00

انواع سیستم‌های اعلام حریق

اعلام حریق یک رویداد اضطراری است که برای جلوگیری از خطرات جانی و مالی در اثر آتش سوزی یا انفجار محیطی ناگهانی اعمال می‌شود. 

سیستم ها‌ی اعلام حریق (fire alarm system) می‌توانند  با استفاده   از دستگاه‌های  خودکار هوشمند،  مانند سیستم های  سنسور حرارتی، دود کنترلی و آلارم حریق و یا از طریق صداهای قوی و نشانه‌های نوری، مانند تخلیه خطر و آزیر های هشدار انجام شود.

مهمترین هداف سیستم های اعلام حریق شامل جلوگیری از تلفات جانی و مالی، پشتیبانی از تخلیه ایمن محیط، تماس با سیستم های مرکزی به منظور کنترل حریق است. 

next 00

سایر محصولات